1 - Indtegning, billetter

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med 'Lov om pakkerejser', som gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og indkvartering.
Bestemmelserne er udarbejdet af Foreningen af Rejsearrangører i Danmark og gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport (flight only).
Det med kursiv fremhævede er Star Tour's afvigelser fra Foreningen af  Rejsearrangører i Danmark's betingelser.

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til star Tour samt via fax og hjemmeside. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten og kataloget og på hjemmesiden, er bindende for Star Tour og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset/billetten, i kataloget, i prislisten og på hjemmesiden anførte vilkår for rejsen.

Star Tour skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Ved reservation af rejser med mere end 60 dage til afrejse, fremsendes ordrebekræftelse vedhæftet 2 stk. indbetalingskort.
Reserverer du din rejse online, kan du under "min rejse" selv printe din ordrebekræftelse og/eller billet.

Billetter
Billetten fremsendes tidligst (på fuldt betalte rejser) 14 dage før afrejse. Ved reservationer, der sker med mindre end 21 dage til afrejse, fremsendes billetten først, når rejsens fulde pris er betalt/registreret.

Der tillægges automatisk et print- og billetforsendelsesgebyr på 150,- såfremt billetten ønskes tilsendt med posten.

Spar gebyret ved at printe billetten selv via "Min rejse" i øverste højre hjørne på startour.dk. Billetten aktiveres tidligst 20 dage før afrejse og kun, når rejsen er fuldt betalt.

Børn og unge under 18 år. som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til dette.

Kundens ansvar ved bestilling og betaling af rejsen
Det til Star Tour af kunden meddelte navn og adresse, hvortil ordrebekræftelse/billet skal sendes, vil af Star Tour blive betragtet som den kunde (A-person), hvor al efterfølgende henvendelse/korrespondence angående rejsen vil ske til.

Aftalen indgås på dansk.

Star Tour tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.