læs om star tours miljø arbejde

Miljø, klima & ansvar

At rejse er at opleve verden, lande, kulturer og mennesker. Eller at tage væk sammen og få et hvil fra hverdagen. Uanset formålet – muligheden for at rejse tiltrækker flere og flere. Turismen er en af verdens hurtigst voksende industrier. Vi ved, at den påvirker det globale miljø, landene vi rejser til, og menneskene der bor der. På godt og ondt.

Klimaforandringer tages meget seriøst

Klimaforandringerne er en af vores tids største udfordringer. Turismen står, i sin helhed, for mellem tre og fem procent af det totale globale kuldioxidudslip ifølge FN’s World Tourism Organization. At værne om de miljøer og ressourcer der findes er helt afgørende for den lokale befolkning. Samtidig tiltrækker sunde miljøer og velstående samfund rejsende. At behandle spørgsmål der drejer sig om klima, miljø og socialt ansvar med største alvor, er ikke blot et vigtigt globalt spørgsmål, men også en forudsætning for, at rejseindustrien skal kunne fortsætte med at udvikles positivt.

Vores udfordring

Vores udfordring består i, at maksimere de positive effekter af vores virksomhed til de mennesker der bor og arbejder i de lande vi rejser til. Samtidig skal vi minimere den negative påvirkning, som flytransport og øvrig virksomhed har på vores destinationer.

De her sider handler om, hvordan vi arbejder for at gennemføre dette.